033-277 6060 info@technica.nl

Technica: de allround specialist

Technica: de allround specialist

ICT, beveiliging en installatie: allemaal zaken die technisch onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Technica heeft daar haar volledige bedrijfsvoering op afgestemd. En met succes want zeventig drukke medewerkers en een leger aan tevreden klanten komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen.

Die klanten roemen ons, in alle bescheidenheid uiteraard, niet alleen om het feit dat ze merkbaar effectiever werken. Ook de betrokkenheid van onze medewerkers wordt vaak genoemd. Zij ervaren uw probleem als hun probleem en duiken daar meteen bovenop. Alles onder het motto ‘tijd is geld’.

 Eén aanspreekpunt

 

We mogen dan als bedrijf allround zijn, onze medewerkers zijn dat zeker niet. Daar zijn er al genoeg van, net als klanten die daardoor maar half werk geleverd krijgen. Ons team bestaat uit pure specialisten op hun deelgebied, wat loopt van Office 365 tot VoIP en van stopcontact tot high security oplossingen en domotica. Om al die disciplines optimaal voor u in te vullen, werken onze collega’s nauw met elkaar samen.

Dit resulteert voor u in slechts één aanspreekpunt en één factuur. Lekker overzichtelijk dus. In alles wat we doen zien we onszelf niet als verlengstuk van onze leveranciers maar juist van onze klanten. Dat is misschien nog wel ons grootste en in elk geval meest gewaardeerde specialisme.

Geachte relatie,

Het Corona virus en de daarop uitgevaardigde maatregelen vanuit de overheid treffen ons allemaal. Iedereen wordt zowel privé als zakelijk getroffen door deze extreem bijzondere situatie.

Binnen Technica hebben wij onze bedrijfsvoering aangepast en afgestemd op de situatie en bekijken we van dag tot dag de noodzaak tot aanvullende maatregelen. Thuiswerken is volledig gefaciliteerd en wordt organisatiebreed in een juiste balans ingedeeld.

Dit alles met als doel om de gezondheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers zo goed mogelijk te beschermen. Uiteraard doen wij tegelijkertijd ons uiterste best om de dienstverlening aan klanten op het gebruikelijke hoge peil te handhaven. Het is ons doel om ervoor te zorgen dat u maximaal wordt gefaciliteerd om de huidige uitdagingen aan te kunnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorzieningen voor werken op afstand.

Vestiging geopend, klantbezoeken in afstemming

Onze Accountmanagers, Planning en Servicedesk zijn ‘gewoon’ bereikbaar voor al uw vragen tijdens onze reguliere openingstijden.

Klantbezoeken op locatie worden altijd in afstemming en overeenstemming met u gepland.

Zodra wij wijzigingen in onze dienstverlening moeten doorvoeren als gevolg van verdere maatregelen in verband met het coronavirus, informeren we u via onze website en via de e-mail.

Mogelijkheden

Wij zijn ons ervan bewust dat een deel van onze klanten door de beperkende maatregelen van de overheid hun activiteiten drastisch hebben moeten terugbrengen of zelfs tijdelijk moeten stoppen. Mogelijk kunnen wij in gezamenlijk overleg deze periode juist gebruiken om met u in gesprek te gaan over onderhoud, vervanging of optimalisering van uw apparatuur waarvoor normaal gesproken tijdens de dagelijkse activiteiten geen tijd is.
Graag bespreken wij samen met u of wij dit moment hiervoor kunnen gebruiken om uw organisatie voor te bereiden om na deze periode weer volledig operationeel te kunnen zijn met uw activiteiten.

Wij wensen u en uw medewerkers veel sterkte en succes in de komende periode en hopen elkaar snel weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Directie en Management Technica Groep