033-277 6060 info@technica.nl

 

Penetratietest: Vind kwetsbaarheden voordat cybercriminelen dat doen.

In de huidige samenleving is het noodzakelijk voor bedrijven om pentesten te laten uitvoeren op hun (web)applicatie, website, IT-infrastructuur, koppelingen (API’s) en mobiele apps. Door middel van een penetratietest (ook wel pentest genoemd) kan inzichtelijk worden gemaakt waar de risico’s en kwetsbaarheden van de onderzochte systemen liggen en kunnen verbeteringen gericht worden doorgevoerd om de beveiliging te versterken en daarmee de risico’s en kwetsbaarheden te bestrijden.

Wat is een pentest?
Een pentest is een test waarbij ethical hackers systemen onderzoeken op kwetsbaarheden. De ethical hackers proberen op verscheidene manieren zwakke plekken in systemen aan het licht te brengen. Door een combinatie van geautomatiseerde tooling en creativiteit trachten de ethical hackers ongeautoriseerd toegang tot krijgen tot informatie en/of systemen.

Soorten penetratietests
Om technische beveiligingsrisico’s of misbruik van een IT-infrastructuur, website, (mobiele) applicatie of koppeling(en) in kaart te brengen, zijn er ruwweg drie soorten pentesten die uitgevoerd kunnen worden. De verschillende soorten aanvalsscenario’s die mogelijk aan bod komen tijdens de pentest zijn de Black Box, Grey Box en White Box. Hieronder worden de aanvalsscenario’s toegelicht.
Black Box pentest
Een Black Box audit kan vergeleken worden met een echte aanval, zoals hackers deze zouden uitvoeren. Er is vooraf geen informatie verstrekt door de opdrachtgever. Onze ethische hackers zullen onder andere middels open bronnen onderzoek (OSINT) uw omgeving in kaart brengen. Zo kunnen ze op zoek gaan naar kwetsbaarheden.

Grey Box pentest
Bij deze pentest sporen ethisch hackers zowel zonder als met informatie kwetsbaarheden in uw (web) applicatie, website, IT-infrastructuur, API-koppelingen en mobiele apps op. De combinatie van beide aanvalsscenario’s geeft een zo compleet mogelijk beeld van de technische weerbaarheid van uw digitale omgeving.

White Box pentest
(ook wel Crystal box genoemd). Bij een White Box audit wordt vooraf alle informatie verstrekt om gericht op zoek te gaan naar kwetsbaarheden. Denk hierbij aan source code, gedefinieerde scope, rollen/rechten matrix en functionaliteiten lijst.

Rapportage
In de pentest rapportage staat exact beschreven volgens welke standaarden getest is, wat er getest is, welke tooling gebruikt is, welke kwetsbaarheden gevonden zijn en wat het advies is voor het oplossen van deze kwetsbaarheden.

Vervolg pentest
Op basis van de rapportage maken wij graag samen met u een plan de campagne om de eventuele gevonden aandachtspunten op te lossen en (structureel) aan te pakken zodat uw gehele omgeving weer veilig en up-to-date is.

Interesse in een pentest?

CLICK HIER VOOR CONTACT EN MEER INFORMATIE

Share This