Disclaimer

 

 

Door de website van Technica te raadplegen stemt u in met deze disclaimer.

De content is door Technica met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar Technica
aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden.

Technica is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde
bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk
gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk de intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk
toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.